วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แคนตาลูป ผลไม้มีประโยชน์

บำรุงกระดูกและฟันและขับปัสสาวะ

แคนตาลูป เป็นพืชตระกูลแตง อยู่ในตระกุลเดียวกับแตงไทย มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย คนอินเดียและแอฟริการู้จักกินแคนตาลูปมานานกว่า 4,000 ปี ชื่อแคนตาลูปได้มาจากการนำแตงพันธุ์นี้เข้าไปปลูกในประเทศอิตาลีที่เมืองแคนตาลูโป (Cantalupu) ใกล้กับกรุงโรม ต่อมาพระเจ้าชาร์ลที่ 8 นำไปปลูกในฝรั่งเศส และเรียกว่า "แคนตาลูป" อังกฤษนำไปปลูกบ้าง เลยเรียกชื่อตามภาษาฝรั่งเศส

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553

ภาพกิจกรรม

หนังสือเด่นประจำเดือนเมษายน

นิทานสิ่งแวดล้อม 30 เรื่อง :
ชุด นิทานวิทยาศาสตร์แสนสนุก
กลุ่มอายุ วัยรุ่น อายุ 13-18 ปี

ผู้แต่ง : Longhorn Beetle
ผู้แปล : สุขฤดี เอื้อประชากร